สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 30 พ.ย. 2552
นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเบญจมฯผลการแข่งขัน
-การแสดงทางวิทยาศาสตร์ได้เหรียญเงิน
-โครงงานประเภททดลองได้เหรียญเงิน
-สิ่งประดิษฐ์ได้เหรียญทอง

วันที่ 1 ธ.ค. 2552
สอนวิทย์ ม.3 เลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 2 ธ.ค. 2552
เช้าสอนวิทย์ ม.3 บ่ายสอน ม.2 แทนครูพี่เลี้ยง เลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 3 ธ.ค. 2552
ประชุมครู เรื่องงานวันพ่อ และงานแข่งขันทักษะทางวิชาการที่ลพบุรี

วันที่ 4 ธ.ค. 2552
เช้าสอนวิทย์ ม.1/1 และ1/2 บ่ายสอน ป.4 เลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 5 ธ.ค. 2552
ร่วมกิจกรรมวันพ่อที่วัดเขาปิ่นทอง

วันที่ 6 ธ.ค. 2552
ทำบุญที่วัดสุธาราม กรุงเทพฯ

สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 7 ธ.ค. 2552
หยุดชดเชยวันพ่อ ไปซื่ออุปกรณ์คอมที่กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ธ.ค. 2552
นำนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยฯ ผลตะกร้อชายแพ้

วันที่ 9 ธ.ค. 2552
วันนี้มีการแสดงละครของ ชุดการแสดงละครยามเช้า

วันที่ 10 ธ.ค. 2552
วันหยุดรัฐธรรมนูญ นัดนักกีฬามาซ้อมกีฬาที่โรงเรียน

วันที่ 11 ธ.ค. 2552
ทำบุญเลี้ยงผู้สูงอายุ นำนักกีฬาไปแข่งขันกีฬา

วันที่ 12 ธ.ค. 2552
วันนี้หยุกพักไม่ค่อยสบาย

วันที่ 13 ธ.ค. 2552
เขียนแผนการสอน และทำblog

สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 14 ธ.ค. 2552
นักกีฬาต้องซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

วันที่ 15 ธ.ค. 2552
กีฬามีทั้งแพ้และชนะ นักเรียนต้องยอมรับในกฎกติกานี้

วันที่ 16 ธ.ค. 2552
ขายคูปอง สอนวิทย์ ม.3 ทำอุปกรณ์ขบวนพาเรด ซ้อมการเดินขบวน

วันที่ 17 ธ.ค. 2552
ทำอุปกรณืขบวนพาเรดต่อ

วันที่ 18 ธ.ค. 2552
-แต่งหน้าให้นักเรียนที่ถือป้ายโรงเรียน
-เดินขบวนพาเรดที่ตลาดสดจอมบึง
-แข่งขันกีฑา

วันที่ 19 ธ.ค. 2552
สัมนาครั้งที่ 2
-การเรียนรู้แบบย้อนกลับ
-นำเสนอโครงการ

วันที่ 20 ธ.ค. 2552
พักผ่อนอยู่ห้อง ช่วงบ่ายซ่อมเครื่องปริ้นซ์

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 21 ธ.ค. 2552
ไปลพบุรี นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 22 ธ.ค. 2552
อยู่ที่ลพบุรีอีกวัน

วันที่ 23 ธ.ค. 2552
สอนวิทย์ ม.3 การคำนวณเรื่องกำลังไฟฟ้า ให้นักเรียนทำโจทย์หลายๆข้อ ช่วงบ่ายประชุมโครงการ เลิกเรียนซ้อมกีฬา

วันที่ 24 ธ.ค. 2552
วันนี้อาจารย์มานิเทศ เรื่อง เวกเตอร์และสเกลาร์

วันที่ 25 ธ.ค. 2552
อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงาน

วันที่ 26 ธ.ค. 2552
ตรวจงานของเด็กนักเรียน

วันที่ 27 ธ.ค. 2552
-ประชุมโครงการ
-ฝึกทำหนังสือทำมือ
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ